вторник, 2 февруари 2010 г.

Кодекс на шопа

- Най мразим да мислим.
- Оти да се косим, като че ми мине.
-Кога ми се приработи,седам и чекам да ми мине.
-Кога съм гладен,не ми се работи. Кога се наручам ми се приспи.
- Отдека и да си въртим гъзо, он па че си е отзад.
- Я не сакам на мене да е добре. Я сакам на Вуте да е зле.
- Никога не мое да ми платат толко малко, колко я съм изработил.
- Я не помним да е имало ден да ми се е работило и да не ми се е пило.
- Они ми плащат колко да не умрем, ама я работим колко да не заспим.
- Я не помним кръчмаро да има да ми дава нещо.
- Най обичам да съм смок, ем си лежим, ем си одим.
- Вуте оти копаш седнал? - Оти опитах лагнал, ама не мое.
- Как си Нане? - Добре съм. Тебе яд ли те е?
- Какво е законо? - Законо е тесна врата у широко поле. Само улавите минуват у них.
- Какви бееме, какви станааме.

1 коментар: